วิสัยทัศน์

“แหล่งเกษตรคุณภาพ ประชาชนมีสุข ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง”

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ/คำสั่ง อบต.รังนก

ประกาศจากระบบ e-GP

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน โดยประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน โดยประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

พลเอกกู้เกียรติ ศรีนาคา ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จังหวัดพิจิตร ณ บริเวณฝายสามง่าม
พลเอกกู้เกียรติ ศรีนาคา ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จังหวัดพิจิตร ณ บริเวณฝายสามง่าม

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มีนาคม 65
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มีนาคม 65

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน (ฝึกอบรมทักษะอาชีพระยะสั้น) “ผ้ามัดย้อม” ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน (ฝึกอบรมทักษะอาชีพระยะสั้น) “ผ้ามัดย้อม” ประจำปีงบประมาณ 2565

นายกธีรพงศ์ เพ็ชรพงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2565
นายกธีรพงศ์ เพ็ชรพงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2565

โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร

หนังสือราชการ
ชั้นความเร็ว
เรื่อง
เลขที่ออกหนังสือ
วันที่ลงเว็บไซต์

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน่วยงาน
เรื่อง
เลขที่ออกหนังสือ
หนังสือลงวันที่

ท่านมีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ อบต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ดูผลคะแนน

Loading ... Loading …

Visitors Today
322
552425
Total Visitors