กองสวัสดิการสังคม

 • น.ส.สุรดา จำปาศรี

  น.ส.สุรดา จำปาศรี

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

  • นางสาวธีติมา ตั้งใจ

   นางสาวธีติมา ตั้งใจ

   นักพัฒนาชุมชน

 • พนักงานจ้างทั่วไป

  พนักงานจ้างทั่วไป

  • น.ส.ขวัญเมือง แนบเนียน

   น.ส.ขวัญเมือง แนบเนียน

   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 • เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย

  เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย

  • จิรวัฒน์ บางอ่ำ

   จิรวัฒน์ บางอ่ำ

   เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย

   • เอกพจน์ เพชรพิจิตร

    เอกพจน์ เพชรพิจิตร

    เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย

  • เสกข์ สังข์ทอง

   เสกข์ สังข์ทอง

   เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย

  • นพพล เกิดศรี

   นพพล เกิดศรี

   เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย

   • เอกพล ภู่โพธิ์

    เอกพล ภู่โพธิ์

    เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย