กองสวัสดิการสังคม

 • นางสาวสุรดา จำปาศรี

  นางสาวสุรดา จำปาศรี

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

  • นางสาวขวัญเมือง แนบเนียน

   นางสาวขวัญเมือง แนบเนียน

   คนงานทั่วไป