ข้อมูลนายกฯ

ข้อมูลผู้บริหาร

ชื่อ นายธีรพงศ์ นามสกุล เพ็ชรพงศ์

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก

เบอร์โทรติดต่อ 095 351 5599