ข้อมูลปลัดฯ

ข้อมูลผู้บริหาร

ชื่อ นางบังอร นามสกุล บุญผ่อง

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก

เบอร์โทรติดต่อ 081 324 3142