ข้อมูลปลัดฯ


ชื่อ
นางสาววนัสนันท์ นามสกุล โพธิบัติ
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก
อีเมลล์ praladtay@hotmail.com
เบอร์โทรติดต่อ 081 887 0424