แผนผังผู้บริหาร อบต.รังนก

 • ผู้บริหาร อบต.รังนก

  ผู้บริหาร อบต.รังนก

  • ธีรพงศ์ เพ็ชรพงศ์

   ธีรพงศ์ เพ็ชรพงศ์

   นายก อบต.รังนก

   • สมนึก จุ้ยเรือง

    สมนึก จุ้ยเรือง

    รองนายก อบต.รังนก

   • ปริญญา สง่าวงค์

    ปริญญา สง่าวงค์

    รองนายก อบต.รังนก

   • ธวัช ใจกล่ำ

    ธวัช ใจกล่ำ

    เลขานายก อบต.รังนก

 • พนักงานส่วนตำบล

  พนักงานส่วนตำบล

  • วนัสนันท์ โพธิบัติ

   วนัสนันท์ โพธิบัติ

   ปลัด อบต.รังนก