ติดต่อเรา

ส่ง E-Mail หาเรา


    องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก
    ๑๓๗ หมู่ ๙ ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจตร ๖๖๑๔๐
    โทร: ๐๕๖-๙๐๐๖๗๖ โทรสาร: ๐๕๖-๙๐๐๖๗๖
    E-Mail :  info@rungnok.go.th