รายงานทางการเงิน

  • แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 63 <<ดาวน์โหลด>>
  • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำ 6เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 <<ดาวน์โหลด>>
  • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62 <<ดาวน์โหลด>>
  • งบประมาณประจำปี 62 <<ดาวน์โหลด>>
  • ประกาศรายงานงบการเงินปีและรายงานตรวจสอบ <<ดาวน์โหลด>>
  • แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 64 << ดาวน์โหลด >>
  • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 << ดาวน์โหลด >>
  • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563<< ดาวน์โหลด >>