ร้องเรียนบุคลากรทุจริต


  ข้อมูลผู้กล่าวหาร้องเรียน

  ชื่อ-นามสกุล :
  หมายเลขบัตรประชาชน :
  ที่อยู่ :
  E-mail :
  หมายเลขโทรศัพท์ :

  ข้อมูลผู้ถูกกล่าวหาร้องเรียน

  ชื่อ-นามสกุล :
  ตำแหน่ง :
  สังกัดหน่วยงาน :
  รายละเอียด :