สมาชิกสภา อบต.

 • นายสังเวียน อินรันต์

  นายสังเวียน อินรันต์

  ประธานสภาฯ

  • เจษฎาภรณ์ สวัสดิ์เมือง

   เจษฎาภรณ์ สวัสดิ์เมือง

   รองประธานสภาฯ

  • นางบังอร บุญผ่อง

   นางบังอร บุญผ่อง

   เลขาสภาฯ