ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายบริเวณทางลง รร.กระทุ่มน้ำเดือด – เขตหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 9 บ้านกระทุ่มน้ำเดือด ตำบลรังนก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายบริเวณทางลง

รร.กระทุ่มน้ำเดือด – เขตหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 9 บ้านกระทุ่มน้ำเดือด ตำบลรังนก

ดาวน์โหลดเอกสาร