รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่ง ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เเบบมีช่องว่างหลังคนขับ จำนวน 1 คัน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่ง ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ

กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์

เเบบมีช่องว่างหลังคนขับ จำนวน 1 คัน

ดาวน์โหลดเอกสาร