หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
 
 
  News
☺️ ขอเชิญชวนติดตามข้อมูลข่าวสารของ อบต.รังนก ผ่านทางเว็บไซต์ใหม่ได้นะคะ ☺️
 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment : ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.rungnok.go.th/orgc... ข้อมูล โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานอยู่ในแถบเมนู ข้อมูลหน่วยงาน ด้านซ้ายมือของหน้าแรก (Home Page) ของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.rungnok.go.th/staf... ข้อมูลผู้บริหารอยู่ในแถบเมนู บุคลากร ด้านซ้ายมือของหน้าแรก (Home Page) ของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.rungnok.go.th/proj... ข้อมูล อำนาจหน้าที่ อยู่ในแถบเมนู ข้อมูลหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ ด้านซ้ายมือของหน้าแรก (Home Page) ของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.rungnok.go.th/dnm_... ข้อมูล แผนพัฒนาท้องถิ่น อยู่ในแถบเมนู แผน หัวข้อ แผนพัฒนาท้องถิ่น เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) บริเวณด้านซ้ายมือของหน้าแรก (Home Page) ของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.rungnok.go.th/cont... ข้อมูลการติดต่อ อยู่ในแถบเมนู ข้อมูลหน่วยงาน หัวข้อ ติดต่อ บริเวณด้านซ้ายมือของหน้าแรก (Home Page) ของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.rungnok.go.th/proj... ข้อมูล กฏหมายที่เกี่ยวข้อง อยู่ในแถบเมนู ระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง บริเวณด้านซ้ายมือของหน้าแรก (Home Page) ของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.rungnok.go.th/dnm_... ข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์ อยู่ในแถบเมนู ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ บริเวณด้านซ้ายมือของหน้าแรก (Home Page) ของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.rungnok.go.th/cont... ข้อมูล ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น อยู่ในแถบเมนู บริการประชาชน บริเวณด้านซ้ายมือของหน้าแรก (Home Page) ของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
o9 Social Network https://www.rungnok.go.th/home... แบบเนอร์ Facebook ของหน่วยงานอยู่ด้านมุมบนขวามือของหน้าแรก (Home Page) ของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.rungnok.go.th/dnm_... ข้อมูล นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อยู่ในแถบเมนู ระเบียบ ภายในหน่วยงาน หัวข้อประกาศ บริเวณด้านซ้ายมือของหน้าแรก (Home Page) ของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.rungnok.go.th/dnm_... ข้อมูล แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณ อยู่ในแถบเมนู แผน หัวข้อ แผนการดำเนินงาน บริเวณด้านซ้ายมือของหน้าแรก (Home Page) ของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.rungnok.go.th/dnm_... ข้อมูล รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน อยู่ในแถบเมนู รายงาน หัวข้อ รายงานผลการกำกับติดตาม บริเวณด้านซ้ายมือของหน้าแรก (Home Page) ของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.rungnok.go.th/dnm_... ข้อมูล รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน อยู่ในแถบเมนู รายงาน หัวข้อ รายงานผลการกำกับติดตาม เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บริเวณด้านซ้ายมือของหน้าแรก (Home Page) ของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.rungnok.go.th/dnm_... ข้อมูล คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน อยู่ในแถบเมนู ข้อมูลหน่วยงาน หัวข้อ เกี่ยวกับหน่วยงาน คู่มือการปฏิบัติงาน บริเวณด้านซ้ายมือของหน้าแรก (Home Page) ของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.rungnok.go.th/dnm_... ข้อมูล คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ อยู่ในแถบเมนู บริการประชาชน หัวข้อ คู่มือประชาชน บริเวณด้านซ้ายมือของหน้าแรก (Home Page) ของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.rungnok.go.th/dnm_... ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ อยู่ในแถบเมนู รายงาน หัวข้อ สถิติ บริเวณด้านซ้ายมือของหน้าแรก (Home Page) ของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.rungnok.go.th/dnm_... ข้อมูลรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ อยู่ในแถบเมนู รายงาน หัวข้อ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี บริเวณด้านซ้ายมือของหน้าแรก (Home Page) ของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
o18 E-Service https://docs.google.com/forms/... แบบเนอร์ E-Service ของหน่วยงานอยู่ด้านมุมบนขวามือของหน้าแรก (Home Page) ของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.rungnok.go.th/dnm_... ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ อยู่ในแถบเมนู แผน หัวข้อ แผนจัดหาพัสดุ บริเวณด้านซ้ายมือของหน้าแรก (Home Page) ของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.rungnok.go.th/egp.... ข้อมูล ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ อยู่ในแถบเมนู ข่าวสาร หัวข้อ ประกาศจากระบบ E-GP บริเวณด้านซ้ายมือของหน้าแรก (Home Page) ของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.rungnok.go.th/dnm_... ข้อมูล สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน อยู่ในแถบเมนู รายงาน หัวข้อ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1) บริเวณด้านซ้ายมือของหน้าแรก (Home Page) ของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.rungnok.go.th/dnm_... ข้อมูล รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี อยู่ในแถบเมนู รายงาน หัวข้อ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.) บริเวณด้านซ้ายมือของหน้าแรก (Home Page) ของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.rungnok.go.th/dnm_... ข้อมูล นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล อยู่ในแถบเมนู การบริหารบุคลากร หัวข้อ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล บริเวณด้านซ้ายมือของหน้าแรก (Home Page) ของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.rungnok.go.th/dnm_... ข้อมูล การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล อยู่ในแถบเมนู การบริหารบุคลากร หัวข้อ การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล บริเวณด้านซ้ายมือของหน้าแรก (Home Page) ของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.rungnok.go.th/dnm_... ข้อมูล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อยู่ในแถบเมนู การบริหารบุคลากร หัวข้อ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริเวณด้านซ้ายมือของหน้าแรก (Home Page) ของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.rungnok.go.th/dnm_... ข้อมูล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี อยู่ในแถบเมนู การบริหารบุคลากร หัวข้อ การดำเดนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล บริเวณด้านซ้ายมือของหน้าแรก (Home Page) ของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.rungnok.go.th/dnm_... ข้อมูล การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อยู่ในแถบเมนู บริการประชาชน หัวข้อ ศูนย์จัดการเรื่อร้องเรียน บริเวณด้านซ้ายมือของหน้าแรก (Home Page) ของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.rungnok.go.th/cont... ข้อมูล ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อยู่ในแถบเมนู บริการประชาชน หัวข้อ ร้องเรียนทุจริต บริเวณด้านซ้ายมือของหน้าแรก (Home Page) ของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.rungnok.go.th/dnm_... ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อยู่ในแถบเมนู รายงาน หัวข้อ สถิติ บริเวณด้านซ้ายมือของหน้าแรก (Home Page) ของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ URL คำอธิบาย
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://www.rungnok.go.th/dnm_... ข้อมูลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม อยู่ในแถบเมนู รายงาน หัวข้อ รายงานผลการตรวจสอบภายใน บริเวณด้านซ้ายมือของหน้าแรก (Home Page) ของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy
ข้อ URL คำอธิบาย
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ https://www.rungnok.go.th/dnm_... ข้อมูล นโยบาย No Gift Policy อยู่ในแถบเมนู ระเบียบ หัวหน้า ประกาศ เรื่อง ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ฯ บริเวณด้านซ้ายมือของหน้าแรก (Home Page) ของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy https://www.rungnok.go.th/dnm_... ข้อมูล การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy อยู่ในแถบเมนู รายงาน หัวข้อ การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน เรื่อง กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้องค์กรคุณธรรมและขับเคลื่นนโยบาย No Gift Policy บริเวณด้านซ้ายมือของหน้าแรก (Home Page) ของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy https://www.rungnok.go.th/dnm_... ข้อมูล รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy อยู่ในแถบเมนู รายงาน หัวข้อ รายงานอื่นๆ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย  No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน  บริเวณด้านซ้ายมือของหน้าแรก (Home Page) ของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี https://www.rungnok.go.th/dnm_... ข้อมูล การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต อยู่ในแถบเมนู รายงาน หัวข้อ การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต เร่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลรังนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บริเวณด้านซ้ายมือของหน้าแรก (Home Page) ของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.rungnok.go.th/dnm_... ข้อมูล การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ อยู่ในแถบเมนู รายงาน หัวข้อ รายงานผลการตรวจสอบภายใน เรื่อง การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลรังนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บริเวณด้านซ้ายมือของหน้าแรก (Home Page) ของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
 
  (1)     2   
 
 
 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140
โทรศัพท์ : 056-900-676 โทรสาร : 056-900-676
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก
จำนวนผู้เข้าชม 639,371 เริ่มนับ 5 ม.ค. 2566 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 095-351-5599