ขอความร่วมมือท่านที่มาติดต่อราชการที่ อบต.รังนก ให้ใส่หน้ากากอนามัยทุกคน