ขอเชิญทำแบบตอบรับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก

ขอเชิญบุคลากร อบต.รังนก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ทำแบบตอบรับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2563 ได้ที่ QR Code ด้านล่างนี้

แชร์ข่าวนี้