ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือเก่าที่มีสภาพใช้งานได้ เข้าร่วมโครงการ “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน”

ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ ทั้งหนังสือดี หนังสือใหม่ หนังสือเก่าที่มีสภาพใช้งานได้ หรือหนังสือที่ไม่ได้ใช้ เข้าร่วมโครงการ “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน” เพื่อนำไปจัดวางไว้ตามจุดบริการที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน แต่ละหมู่บ้าน ท่านสามารถนำมาบริจาคได้ที่ กองการศึกษา อบต.รังนก ในวันและเวลาราชการ โทร.056-900676

แชร์ข่าวนี้