ข้อมูลการสำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสียในชุมชน

ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 

บริษัท พิจิตรเดตัล 2005  จำกัด

 กิจการ ประเภท ทำเครื่องมือ เครื่องใช้ทางการแพทย์

                                                                                                                           

 

                                                มีบ่อเกรอะ บำบัดน้ำเสียของห้องน้ำ

ประเภทร้านค้า

ขาย เครื่องอุปโภคบริโภค

 

  มีบ่อเกรอะห้องน้ำและมีการบำบัดน้ำเสียระบบธรรมชาติ

ประเภท บ้านเรือน

 

มีบ่อเกรอะห้องน้ำและมีการบำบัดน้ำเสียระบบธรรมชาติ

สถานที่ผลิตน้ำดื่ม

 

 

มีบ่อเกรอะห้องน้ำและมีการบำบัดน้ำเสียระบบธรรมชาติ

 

 

 

แชร์ข่าวนี้