ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ดาวน์โหลดเอกสาร

แชร์ข่าวนี้