นายธีรพงศ์ เพ็ชรพงศ์ นายก อบต.รังนก เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากร ประเด็นการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2565  นายธีรพงศ์  เพ็ชรพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลรังนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเด็นการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ในการนี้ นายธีรพงศ์  เพ็ชรพงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก ระบุว่า  การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการส่งเสริมให้องค์การบริหารส่งตำบลรังนก ลดความเสี่ยงการทุจริตพัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA และช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป

แชร์ข่าวนี้