นายธีรพงศ์ เพ็ชรพงศ์ นายก อบต.รังนก มอบหมายให้ นางสาววนัสนันท์ โพธิบัติ ปลัด อบต.รังนก พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ อบต.รังนก ร่วมลงพื้นที่ต้อนรับ นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

26 เมษายน 65 – นายธีรพงศ์ เพ็ชรพงศ์ นายก อบต.รังนก มอบหมายให้ นางสาววนัสนันท์ โพธิบัติ ปลัด อบต.รังนก พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ อบต.รังนก ร่วมลงพื้นที่ต้อนรับ นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ในการลงพื้นที่แก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่ ราษฎร หมู่ที่ 1 ตำบลรังนก เนื่องจากประสบปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่ง โดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สนง.ชลประทาน สนง.โยธาธิการฯ และปภ. พิจิตร ร่วมติดตามแก้ไขปัญหา ดังกล่าว
ทั้งนี้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบได้ชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญาและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบรับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีเรียบร้อยแล้ว
แชร์ข่าวนี้