นายธีรพงศ์ เพ็ชรพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก ขึ้นรับมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

(23/9/63) นายธีรพงศ์ เพ็ชรพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก ขึ้นรับมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้านการส่งเสริมอาชีพ การขับเคลื่อนวิธีการสหกรณ์สู่ชุมชน ณ ศูนย์ประชุม CK hall จังหวัดพิจิตร

แชร์ข่าวนี้