นายธีรพงศ์ เพ็ชรพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2565

4 กุมภาพันธ์ 2565 นายธีรพงศ์ เพ็ชรพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนวัดจระเข้ผอม ต.รังนก โดยมีโรงเรียนในเขตตำบลรังนกเข้าร่วม 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดจระเข้ผอม โรงเรียนวัดบ้านใหม่ โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว และโรงเรียนบ้านรังนก (ประชาพิทักษ์)

นายกธีรพงศ์ เพ็ชรพงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2565

แชร์ข่าวนี้