นายธีรพงศ์ เพ็ชรพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก เข้าร่วมการประชุมการปรับปรุงภูมิทัศน์และหอชมนก บึงสีไฟ

นายธีรพงศ์ เพ็ชรพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก เข้าร่วมการประชุมการปรับปรุงภูมิทัศน์และหอชมนก บึงสีไฟ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

แชร์ข่าวนี้