นายธีรพงศ์ เพ็ชรพงศ์ นายก อบต.รังนก เข้าร่วมการประชุมการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าเสือ จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2565

นายธีรพงศ์ เพ็ชรพงศ์ นายก อบต.รังนก และนางสาววนัสนันท์ โพธิบัติ ปลัด อบต.รังนก เข้าร่วมการประชุมการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าเสือ จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสามง่าม

แชร์ข่าวนี้