นายธีรพงศ์ เพ็ชรพงศ์ นายก อบต.รังนก มอบหมายให้ นางสาววนัสนันท์ โพธิบัติ ปลัด อบต.รังนก และหัวหน้าส่วน ตรวจเยี่ยมและมอบของเป็นกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ บริเวณด่านชุมชน ด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก

นายธีรพงศ์ เพ็ชรพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก มอบหมายให้ นางสาววนัสนันท์ โพธิบัติ ปลัด อบต.รังนก และหัวหน้าส่วน ตรวจเยี่ยมและมอบของเป็นกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ บริเวณด่านชุมชน ด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก

แชร์ข่าวนี้