ผลการดำเนินโครงการขับเคลื่อนวิธีการสหกรณ์สู่ชุมชน ทำให้เกษตรกรรวมกลุ่ม เข้มเข้ม เป็นต้นแบบในพื้นที่ตำบลรังนก ขับเคลื่อนเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สร้างรายได้เสริมในการประกอบอาชีพ

ผลการดำเนินโครงการขับเคลื่อนวิธีการสหกรณ์สู่ชุมชน ทำให้เกษตรกรรวมกลุ่ม เข้มเข้ม เป็นต้นแบบในพื้นที่ตำบลรังนก ขับเคลื่อนเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สร้างรายได้เสริมในการประกอบอาชีพ

แชร์ข่าวนี้