สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร ได้ดำเนินโครงการรถ Mobile พาณิชย์ ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศษรฐกิจฐานราก

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร ได้ดำเนินโครงการรถ Mobile พาณิชย์ ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศษรฐกิจฐานราก โดยจะมีรถ Mobile ออกขายสินค้า อุปโภคบริโภค ให้แก่ประชาชน ตามวันและเวลา ดังนี้


วันที่ 31 ก.ค. 64 เวลา 13.00 น. – 17.00 น. ณ หน้า อบต.รังนก

วันที่ 6 ส.ค. 64 เวลา 13.00 น. – 17.00 น. ณ หน้า อบต.รังนก

วันที่ 12 ส.ค. 64 เวลา 13.00 น. – 17.00 น. ณ หน้า อบต.รังนก

วันที่ 18 ส.ค. 64 เวลา 13.00 น. – 17.00 น. ณ หน้า อบต.รังนก

วันที่ 24 ส.ค. 64 เวลา 13.00 น. – 17.00 น. ณ หน้า อบต.รังนก

แชร์ข่าวนี้