สื่อประชาสัมพันธ์ การสร้างจิตสำนึกและความรู้ ในการผลิตเเละบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อม ร.ร.วัดจระเข้ผอม จ.พิจิตร

สื่อประชาสัมพันธ์ การสร้างจิตสำนึกและความรู้ ในการผลิตเเละบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อม
ร.ร.วัดจระเข้ผอม จ.พิจิตร