องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก ขอประชาสัมพันธ์เด็กนักเรียนของโรงเรียนในเขตตำบลรังนก จำนวน 5 แห่ง ที่ได้รับทุนการศึกษาเนื่องจากเป็นนักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก ขอประชาสัมพันธ์เด็กนักเรียนของโรงเรียนในเขตตำบลรังนก จำนวน 5 แห่ง ที่ได้รับทุนการศึกษาเนื่องจากเป็นนักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร

โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย

โรงเรียนบ้านรังนก (ประชาพิทักษ์)

โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว

โรงเรียนวัดจระเข้ผผอม

โรงเรียนวัดบ้านใหม่

แชร์ข่าวนี้