องค์การบริหารส่วนตำบลรังนกจัดโครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน (ฝึกอบรมทักษะอาชีพระยะสั้น) “ผ้ามัดย้อม” ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลรังนกจัดโครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน (ฝึกอบรมทักษะอาชีพระยะสั้น) “ผ้ามัดย้อม” ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.รังนก โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน

โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน (ฝึกอบรมทักษะอาชีพระยะสั้น) “ผ้ามัดย้อม” ประจำปีงบประมาณ 2565

แชร์ข่าวนี้