องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมหัวหน้าส่วนฯ ประจำเดือน มีนาคม 2565

2 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ , คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) , และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำเดือน มีนาคม 65 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกเทศมนตรีตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ ศป.ปส.อ.สามง่าม และกำนัน เข้าร่วมการประชุม

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มีนาคม 65

แชร์ข่าวนี้