องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก ร่วมกับ สภาองค์กรชุมชน ต.รังนก ออกติดตามการดำเนินการซ่อมแซมบ้าน ตามโครงการบ้านพอเพียงชนบท

น.ส.มนัสนันท์ โพธิบัติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก ร่วมกับ สภาองค์กรชุมชน ต.รังนก พร้อมด้วยนักพัฒนาชุมชน ออกติดตามการดำเนินการซ่อมแซมบ้าน ตามโครงการบ้านพอเพียงชนบท ต.รังนก โดยสภาองค์กรชุมชนตำบลรังนก ซึ่งมีกำนันกมล ชาญณรงค์ เป็นประธาน

แชร์ข่าวนี้