องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โดยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลลงพื้นที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โดยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลลงพื้นที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน  เพื่อรับฟังปัญหา และแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้านผ่านการใช้แผนพัฒนาหมู่บ้าน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอดจนการบูรณาการดำเนินการร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมทุกระดับอันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ อบต.รังนกได้ลงพื้นที่ประชาคมแล้วเสร็จครบทั้ง 12 หมู่บ้านประกอบด้วย

หมู่ที่ 1  บ้านจระเข้ผอม              หมู่ที่ 7  บ้านเนินยุ้ง

หมู่ที่ 2  บ้านวังขาหยั่ง                หมู่ที่ 8  บ้านใหม่

หมู่ที่ 3  บ้านรังนก                      หมู่ที่ 9  บ้านกระทุ่มน้ำเดือด

หมู่ที่ 4   บ้านรังนก                    หมู่ที่ 10  บ้านโนนไผ่ขุย

หมู่ที่ 5  บ้านหนองน้ำเขียว          หมู่ที่ 1 1  บ้านปากคลอง

หมู่ที่ 6  บ้านใหม่                        หมู่ที่ 12  บ้านย่านยาว

 

แชร์ข่าวนี้