อบต.รังนกได้จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลภายในที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2562

อบต.รังนกได้จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลภายในที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์

ประจำปีงบประมาณ 2562 ผู้ได้รับการยกย่องคือ นางสาวศิริรัตน์ คอนจั่น

ณ วันที่ 25  กุมภาพันธ์ 2562

แชร์ข่าวนี้