อบต.รังนก จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.ประจำปี 2564

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก ร่วมกับ คณะครู นักเรียน โรงเรียนในตำบลรังนก และ กศน.ตำบลรังนก จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนชาวตำบลรังนก ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรังนกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก ที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 พ.ย. 64

กิจกรรมเดินรณรงค์การเลือกตั้ง อบต. ปี 64

แชร์ข่าวนี้