อบต.รังนก จัดโครงการบริหารจัดการขยะชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น. นายธีรพงศ์ เพ็ชรพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก กล่าวเปิดโครงการบริหารจัดการขยะชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ อาคารจอดรถภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก ภายในงานมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ การทำถังขยะเปียก หลังจากนั้นมีกิจกรรมเดินรณรงค์ให้ลดการทิ้งขยะในชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รพสต.รังนก สถานศึกษาในพื้นที่รังนก สาธารณสุข อ.สามง่าม อสม.หมู่บ้าน และ เครือข่าย ทสม.หมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการ

โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565

แชร์ข่าวนี้