อบต.รังนก ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. และจิตอาสา จัดตั้งจุดบริการประชาชน ในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. และจิตอาสา จัดตั้งจุดบริการประชาชน ในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 บริเวณ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก

แชร์ข่าวนี้