อบต.รังนก ลงพื้นที่สำรวจครัวเรือน ตกเกณฑ์ ตาม TPMAP ณ หมู่ที่ ๖ และ หมู่ที่ ๘ ตำบลรังนก เพื่อจัดทำแผนครัวเรือน และแก้ไข

น.ส.วนัสนันท์ โพธิบัติ ปลัด อบต.รังนก น.ส.ธีติมา ตั้งใจ นักพัฒนาชุมชน อบต.รังนก ร่วมลงพื้นที่สำรวจครัวเรือน ตกเกณฑ์ ตาม TPMAP ร่วมกับปลัดอำเภอสามง่าม เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสามง่าม กำนันตำบลรังนก และทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ หมู่ที่ ๖ และ หมู่ที่ ๘ ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร เพื่อจัดทำแผนครัวเรือน และแก้ไขปัญหา

 

แชร์ข่าวนี้