อบต.รังนก ส่งมอบวัสดุซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ประสบเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 17-18 เมษายน 65 จำนวน 3 หลังคาเรือน

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 นายธีรพงศ์ เพ็ชรพงศ์ นายก อบต.รังนก มอบหมายให้ นางสาววนัสนันท์ โพธิบัติ ปลัด อบต.รังนก นายคมชาญ เดชสนธิ ผอ.กองช่าง และนางสาวธีติมา ตั้งใจ นักพัฒนาชุมชน ส่งมอบวัสดุซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ประสบเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 17-18 เมษายน 65 ที่ผ่านมา จำนวน 3 หลังคาเรือน

 

แชร์ข่าวนี้