อบต.รังนก แจ้งหยุดให้บริการประชาชนเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 4 – 7 เมษายน 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก แจ้งหยุดให้บริการประชาชนเป็นการชั่วคราว
ตั้งแต่วันที่ 4 – 7 เมษายน 2565
เนื่องจากมีพนักงานติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) จึงแจ้งหยุดให้บริการเพื่อดำเนินการฆ่าเชื้อและทำความสะอาดอาคารสำนักงาน และจะเปิดทำการตามปกติใน วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565
แชร์ข่าวนี้