แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน งบจัดสรรกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 24 มกราคม 2565 แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ชี้แจงข้อมูล ลงนาม MOU บันทึก 3 ฝ่าย จำนวน 3 โครงการ ที่ได้รับงบจัดสรรจากกรมทางหลวงชนบท ในพื้นที่สายทาง พจ.3002 แยก ทล.115 – บ้านเนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร โดยจัดประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก ได้รับการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาโครงข่ายทาง จากตัวแทนผู้นำพื้นที่ ต.รังนก , ต.เนินปอ , ต.สามง่าม , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมดูแลถนนทางหลวงชนบท และมีส่วนร่วมแจ้งข้อมูลข่าวสารฯ

แขวงทางหลวงชนบทพิจิตรจัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

แชร์ข่าวนี้