แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลรังนก – “นาสวนสุข” เกษตรผสมผสานที่ลงตัว สุขทั้งกาย สุขทั้งใจ

จากพื้นที่เล็ก ๆ หลังบ้าน สู่แหล่งเรียนรู้ทางด้านเกษตรในชุมชน “นาสวนสุข” ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตรที่มีความน่าสนใจอีกที่หนึ่งในจังหวัดพิจิตร โดยมีพี่ธวิช เพชรพงษ์ เป็นเจ้าของ ภายในสวนประกอบไปด้วยฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ มากมาย ที่ให้ทั้งความรู้และความสนุกสนานแก่ผู้ที่มาเยือนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมการทอดแหหาปลา การเลี้ยงเป็ด การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงแพะ การเลี้ยงกระบือ การเลี้ยงสุกร การดำนาปลูกข้าว การปลูกพืชแบบยั่งยืน นอกจากนั้น ยังสามารถนำวัตถุดิบที่มีในสวนมาปรุงอาหารรับประทานกันได้อีกด้วย

หากท่านใด มีความสนใจเข้าไปศึกษาหรือเยี่ยมชม “นาสวนสุข” สามารถติดต่อได้ที่ คุณธวิช เพชรพงษ์ โทร.089 7927 314

ดาวน์โหลดแผ่นพับ

แชร์ข่าวนี้