นายธีรพงศ์ เพ็ชรพงศ์ ร่วมกับ พล.ท.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ประชุมการบริหารจัดการน้ำในตำบลรังนก

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายธีรพงศ์ เพ็ชรพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก ประชุมร่วมกับ พล.ท.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข กรรมการเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ , พล.ต.ชินทัศ หมวกละมัย ผอ.ศอบ.นบน.กอ.รมน.ภาค 3 , พ.อ.ประชิด ศรีวงรักษ์ ผู้แทน กอ.รมน.พิจิตร , ผู้แทนศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดพิจิตร และ ผู้นำท้องที่ตำบลรังนก ถึงแนวเส้นทางน้ำและสำรวจคลองในพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำ พร้อมลงสำรวจพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก

ภาพเพิ่มเติม

แชร์ข่าวนี้