นายสุภโชค ศิลปคุณ นายอำเภอสามง่าม พร้อมด้วย นายธีรพงศ์ เพ็ชรพงศ์ นายก อบต.รังนก และ จนท.รพสต.รังนก ร่วมประชาสัมพันธ์ เชิญขวน ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับการจองวัคซีน สำหรับกลุ่มอายุ 18-59 ปี ของตำบลรังนก

[วันที่ 14 มิ.ย.64]
นายสุภโชค ศิลปคุณ นายอำเภอสามง่าม พร้อมด้วย นายธีรพงศ์ เพ็ชรพงศ์ นายก อบต.รังนก และ จนท.รพสต.รังนก ร่วมประชาสัมพันธ์ เชิญขวน ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับการจองวัคซีน สำหรับกลุ่มอายุ18-59 ปี ของตำบลรังนก ณ ห้องประชุม อบต.รังนก มีสมาชิก อสม.ตำบลรังนกเข้าร่วมประชุมจำนวน 145 คน
แชร์ข่าวนี้