การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก
แชร์ข่าวนี้