การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก

แชร์ข่าวนี้