การแข่งขันเรือยาวประเพณี ประจำปี 2560 วัดรังนก ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร