กิจกรรมวันปิยมหาราช

(23 ตุลาคม 62) คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมถึงการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 57 วินาที อีกทั้งรับชมวีดิทัศน์ “ปิยมหาราชรำลึก” ณ ที่ว่าการอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

แชร์ข่าวนี้