กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 62

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรรวมถึงพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอสามง่าม

แชร์ข่าวนี้