คณะข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมทำพิธีถวายพานพุ่มเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๓

(๒๐/๓/๖๓) คณะข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมทำพิธีถวายพานพุ่มเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๓