จุดตรวจด่านชุมชน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2562